Notice: Undefined index: a in /home/klinika/ftp/www2018/libs/Template.class.php on line 160

Notice: Undefined index: b in /home/klinika/ftp/www2018/libs/Template.class.php on line 164

Notice: Undefined index: c in /home/klinika/ftp/www2018/libs/Template.class.php on line 164

Notice: Undefined index: d in /home/klinika/ftp/www2018/libs/Template.class.php on line 164

Notice: Undefined index: e in /home/klinika/ftp/www2018/libs/Template.class.php on line 164

Notice: Undefined index: f in /home/klinika/ftp/www2018/libs/Template.class.php on line 164
EQUI VET SERWIS - KLINIKA DLA KONI
Equi Vet Serwis Dr Maciej Przewoźny

Nasze usługi

+

Diagnostyka kulawizn

Podstawą leczenia schorzeń ortopedycznych jest ich właściwa diagnostyka. W naszej klinice utrzymujemy standardy postępowania przyjęte w najlepszych światowych placówkach diagnostyki ortopedycznej dla koni. Badanie kliniczne, znieczulenia diagnostyczne oraz nowoczesne techniki obrazowania pozwalają nam postawić diagnozę oraz wdrożyć właściwą terapię.


Osoba do kontaktu:
dr n. wet. Maciej Przewoźny tel. +48 600 855 362
lek. wet. Bartosz Jankowiak tel. +48 784 094 394


Czytaj wiecej...
+

Czytaj wiecej...


Badanie ortopedyczne ma swój określony schemat. Zaczyna się wywiadem – zebraniem istotnych informacji na temat pacjenta oraz występującej kulawizny lub innego problemu ortopedycznego.

Następnie przechodzimy do badania klinicznego, w którym poprzez oglądanie i palpację poszczególnych części ciała konia jesteśmy w stanie stwierdzi

czy budowa anatomiczna predysponuje go do konkretnych schorzeń oraz czy nie ma wyraźnych oznak urazów (obrzęki, zgrubienia, etc.).

Kolejnym etapem są próby zginania. Polegają one na zgięciu określonych stawów w kończynach konia (przez konkretny czas) oraz obserwacji czy dana próba prowokacyjna wpłynęła na jego ruch (pozwala wykryć także problemy podkliniczne).

W dalszej kolejności koń jest oglądany w ruchu na prostej oraz na kołach na twardym i miękkim podłożu. Często koń jest także badany pod jeźdźcem (zwłaszcza przy mało wyraźnych kulawiznach). Wskazane jest, aby przywieźć sprzęt danego konia (gdy koń diagnozowany jest w klinice), co dodatkowo umożliwi sprawdzenie jego dopasowania.

Po obejrzeniu konia w ruchu przystępujmy do znieczuleń diagnostycznych, pozwalających na określenie okolicy anatomicznej, która jest źródłem bólu. Po jej zlokalizowaniu stosujemy narzędzia diagnostyki obrazowej pozwalające zidentyfikować zmiany patologiczne – w pierwszej kolejności zdjęcia rentgenowskie i/lub badanie ultrasonograficzne. Natomiast przy trudniejszych diagnostycznie przypadkach badanie scyntygraficzne lub rezonans magnetyczny.

Prawidłowo postawiona diagnoza jest jedyną słuszną drogą do wdrożenie odpowiedniego leczenia połączonego z właściwą rehabilitacją i zakończonego sukcesem, czyli powrotem do wcześniejszej sprawności.

+

Medycyna sportowa


Jest to dziedzina weterynarii gdzie aby osiągnąć sukces musi spotkać się wiedza lekarska w zakresie biochemii, fizjologii i ortopedii z zaangażowaniem ze strony właściciela, trenera i jeźdźca. Dzięki takiej współpracy nasi podopieczni osiągają duże sukcesy na sportowych arenach.


Osoba do kontaktu:

dr Maciej Przewoźny tel. +48 600 855 362

lek.wet. Bartosz Jankowiak tel. + 48 784 094 394

+

Badanie kupno - sprzedaż


Wnikliwe badanie kliniczne w połączeniu z badaniem radiologicznym i endoskopowym pozwala obiektywnie ocenić aktualny stan zdrowie konia oraz oszacować czy nie jest on przeszkodą w zamierzonym kierunku użytkowania.


Osoba do kontaktu:

dr Maciej Przewoźny tel. +48 600 855 362

lek.wet. Bartosz Jankowiak tel. +48 784 094 394


+

Medycyna regeneracyjna

Każdy organizm posiada zdolności naprawcze uszkodzonych tkanek. Poprzez zastosowanie odpowiedniej terapii regeneracyjnej jesteśmy w stanie je przyspieszyć a także poprawić jakość nowo powstałej tkanki. Zapraszamy do zapoznania się z metodami terapeutycznymi stosowanymi w naszej klinice lub bezpośredni kontakt.


Osoba do kontaktu:

dr Maciej Przewoźny tel. +48 600 855 362


Osocze bogatopłytkowe z krwi Komórki pluripotencjalne ze szpiku IRAP PRO STRIDE
+

Osocze bogatopłytkowe z krwi


Jedną z obecnie najpowszechniej stosowanych terapii regeneracyjnych w leczeniu urazów ścięgien jest terapia z użyciem bogato płytkowego osocza krwi- z ang. platet rich plasma- PRP. Proces sporządzenia preparatu polega na pobraniu krwi pacjenta, a następnie poprzez procesy wirowania wyselekcjonowania z niej małej ilości homogenatu plazmy bogatej w endogenne czynniki wzrostu (IGF-1, TGF, PDF i inne). Czynniki te przyspieszają procesy naprawcze uszkodzonych włókien, powodują wzmożenie proliferacji i różnicowania komórek.

Tak przygotowany preparat jest podawany w injekcji pod kontrolą ultrasonografu wprost w uszkodzony obszar. Cała procedura nie zajmuje więcej niż 90 minut.

+

Komórki pluripotencjalne ze szpiku

Pluripotencjalne komórki jednojądrzaste charakteryzują się nieograniczoną liczbą podziałów i zdolnością różnicowania się w inne wyspecjalizowane komórki organizmu m.in. w komórki budujące więzadła i ścięgna – tenocyty. Dzięki podaniu celowanemu w miejsce uszkodzonej tkanki, komórki te stanowią magazyn komórek naprawczych. Procedura polega na pobraniu szpiku kostnego z mostka pacjenta (zabieg wykonywany jest na koniu stojącym, poddanym sedacji oraz znieczuleniu miejscowym. Pobrany materiał poddawany jest wirowaniu w specjalnej maszynie, która oddziela poszczególne frakcje komórek tworząc preparat komórkowy. W naszej klinice stosujemy połączenie wyżej opisanej metody z osoczem bogatopłytkowym PRP. Przygotowany homogenat autogennych komórek płytkowych i szpikowych podawany jest dościęgnowo w miejsce uszkodzenia pod kontrolą USG. Tego typu kombinacja najefektywniej przyspiesza proces regeneracji oraz zwiększa jakość powstałej blizny.

+

IRAP

Alternatywną metodą stosowaną w leczeniu urazów ścięgien oraz zmian zapalnych w obrębie stawów jest Orthokine®vet irap. Proces polega na na podaniu autologicznych białek surowicy wytworzonych z własnej krwi pacjenta, która zostaje poddana procesowi inkubacji. Substancje te mają za zadanie zniwelować proces toczącego się zapalenia oraz przyspieszyć regenerację tkanek.

Proces przygotowania preparatów trwa od 8 do 24 godzin. Uzyskany materiał można zamrozić i podać w późniejszym okresie w/g potrzeb. W przypadku zmian zwyrodnieniowych stawów zaleca się przeprowadzenie serii minimum 3 zastrzyków odstępach siedmiodniowych.

+

PRO STRIDE

Jest to najnowsza metoda terapii mająca na celu zniesienie bólu i stanu zapalnego w obrębie stawu. Efekt ten osiągamy poprzez podanie miejscowe skoncentrowanego preparatu zawierającego komórki, płytki krwi, czynniki wzrostu oraz białka przeciwzapalne pozyskane z krwi pacjenta podczas krótkiego wirowania. Zaletą tej metody jest długotrwały efekt po jednorazowym podaniu oraz naturalny skład preparatu, przez co nie występują efekty uboczne tak jak przy długofalowym podawaniu do stawów leków sterydowych.

+

Rezonans magnetyczny

Badanie przy pomocy rezonansu magnetycznego umożliwia nam wgląd w obszary standardowo nie dostępne dla innych metod obrazowania. Najlepszym tego przykładem są struktury zamknięte w obrębie puszki kopytowej, która stanowi barierę dla fal dźwiękowych mocno ograniczając ich zastosowanie. Podobnie nie widoczne w obrazie radiologicznym są wczesne zmiany w obrębie kości, tkanki podchrzęstnej i chrząstki stawowej.


Osoba do kontaktu:

dr Maciej Przewoźny tel. +48 600 855 362

lek.wet. Marta Zmiertka tel. +48 604 343 802Czytaj wiecej...
+

Czytaj wiecej...

Badanie to przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym po uprzednim usunięciu wszystkich podków. Jeżeli nie wymagane są dalsze badania lub czynności terapeutyczne, koń może następnego dnia opuścić klinikę.
+

Scyntygrafia

Jest to nowoczesna i całkowicie obiektywna metoda obrazowania umożliwiająca wczesne wykrywanie istniejących zmian patologicznych w obrębie układu kostnego, jeszcze przed powstaniem zmian radiologicznych.

Inne wskazania do przeprowadzenia scyntygrafii:

• podejrzenie problemów w okolicy trudnej do zobrazowania np miednica, kręgosłup czy bliższy odcinek kończyn;

• diagnostyka obniżonej wydolności sportowej;

• kulawizny mało wyraźne lub pochodzące z więcej niż jednej kończyny;

• u koni niebezpiecznych


Osoba do kontaktu:

dr n. wet. Maciej Przewoźny tel. +48 600 855 362Czytaj więcej...
+

Czytaj więcej...

Badanie to wykonuje się w sedacji na stojącym koniu. Po podaniu dożylnym radioaktywnego izotopu krąży on po organiźmie osadzając się w kościach, w miejscach o zwiększonym metaboliźmie. Następnie specjalnie zaprojektowaną do tego kamerą skanuje się konia wykrywając miejsca nagromadzenia się radionuklidu.

Koń musi pozostać w izolacji minimum 72 godziny po podaniu izotopu. W tym czasie jest on metabolizowany i w całości usuwany z organizmu. Badanie to dla konia jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne.

+

Radiologia

Badanie radiologiczne jest najszerzej stosowaną techniką obrazową wykorzystywaną w weterynarii. Za jej pomocą możemy zobrazować patologię w obrębie tkanki kostnej, co ma znaczenie w prognozowaniu na przyszłe użytkowanie konia. Na wyposażeniu kliniki są trzy nowoczesne cyfrowe systemy do pozyskiwania zdjęć rentgenowskich najwyższej jakości, w tym dwa mobilne co umożliwia pełną diagnostykę także w terenie.


Osoba do kontaktu:

dr Maciej Przewoźny tel. +48 600 855 362

lek.wet. Bartosz Jankowiak tel. +48 784 094 394

+

Ultrasonografia

Diagnostyka ultrasonograficzna jest nieocenionym narzędziem w przypadku patologii obejmującej tkanki miękkie, głownie ścięgna i więzadła ale także struktury zamknięte w obrębie klatki piersiowej czy jamy brzusznej. Ultrasonografia pozwala na precyzyjne zlokalizowanie zmian i ocenę ich rozległości, dzięki czemu pomocna jest w dobraniu odpowiedniego leczenia oraz monitorowaniu procesów naprawczych.


Osoba do kontaktu:

dr Maciej Przewoźny tel. +48 600 855 362

lek.wet. Bartosz Jankowiak tel. +48 784 094 394

+

Artroskopia

Jest to mało inwazyjny zabieg usunięcia wolnych fragmentów tzw. chipów ze stawów.


Osoba do kontaktu:

dr n. wet. Maciej Przewoźny tel. +48 600 855 362

lek. wet. Miłosz Grabski tel. + 48 506 589 702


Czytaj wiecej...
+

Czytaj wiecej...

W przypadku gdy nie została dostarczona wcześniej dokumentacja radiologiczna każdy pacjent przed zabiegiem ma wykonywane zdjęcie RTG przeznaczonego do operacji stawu. Celem dokładniejszej lokalizacji dodatkowo wykonuje się badanie ultrasonograficzne. Jeżeli są państwo zdecydowani na przeprowadzenie zabiegu artroskopii a nie posiadacie pełnej dokumentacji radiologicznej to jest to najlepszy moment aby uzupełnić braki i w przypadku stwierdzenia innych wolnych fragmentów usunąć je podczas jednego zabiegu.

Artroskopię przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. Ryzyko z nim związane opisane w zakładce "znieczulenie ogólne". W okolicy stawu wykonuje się dwa małe nacięcia skóry. Przez jedno z nich do wnętrza stawu wprowadzane jest narzędzie chirurgiczne, przez drugie kamera, umożliwiająca obserwację pracy tego pierwszego. Jednocześnie ocenie podlega chrząstka stawowa oraz w przypadku kolana, więzadła łąkotki co ma znaczenie prognostyczne na przyszłe użytkowanie sportowe konia. Po usunięciu wolnego fragmentu wnętrze stawu jest oczyszczane Shaverem i płukane.

Pacjent pozostaje pod opieką personelu kliniki minimum 10 dni po zabiegu, kiedy wyjmowane są szwy skórne. Rutynowo w okresie pooperacyjnym wykonywane jest zdjęcie rentgenowskie celem potwierdzenia prawidłowości wykonanego zabiegu.

W dniu wyjazdu właściciel otrzymuje komplet dokumentów konia wraz z planem ruchu i zaleceniami na najbliższe miesiące.

+

Znieczulenie ogólne

Aby bezpiecznie przeprowadzić zabieg chirurgiczny w większości przypadków wymagane jest unieruchomienie pacjenta oraz zniesienie czucia bólu. Można to osiągnąć za pomocą sedacji i znieczulenia miejscowego lub znieczulenia ogólnego. Jak większość procedur weterynaryjnych wiąże się ona z pewnym ryzykiem, dlatego zanim właściciel podpisze zgodę na zabieg powinien zapoznać się z listą najczęściej występujących powikłań.


Osoba do kontaktu:

lek.wet. Marta Zmiertka tel. +48 604 343 802


Czytaj wiecej...
+

Czytaj wiecej...

Na wstępie przeprowadzane jest badanie kliniczne, które ma na celu wykrycie schorzeń mogących być przeciwwskazaniem do znieczulenia ogólnego, głównie tych dotyczących układu sercowo-naczyniowego i płuc. Celem dokładniejszej analizy stanu zdrowia pacjenta wykonywane jest badanie morfologiczne krwi.

Aby nie obciążać nadmiernie przewodu pokarmowego konia w dniu zabiegu nie otrzymuje on paszy treściwej ani objętościowej. Po podaniu leków z grupy uspokajających pacjent jest przygotowywany do zabiegu- do żyły jarzmowej wprowadza się kateter a okolicę zabiegu goli i wstępnie myje. Po farmakologicznym położeniu konia jest on transportowany przy pomocy dźwigu na stół operacyjny. W przypadku zabiegów chirurgicznych w sposób sterylny przygotowywane jest pole operacyjne. U pacjentów kierowanych na rezonans magnetyczny od razu przystępuje się do badania.

Znieczulenie ogólne prowadzone jest przez doświadczonego anestezjologa przy pomocy nowoczesnej aparatury do narkozy wziewnej z wykorzystaniem izofluranu a wszystkie czynności życiowe pacjenta są na bieżąco monitorowane. Po skończeniu zabiegu pacjent trafia do boksu wybudzeniowego gdzie pod okiem anestezjologa następuje powrót do świadomości.

Ryzyko powikłań u pacjentów kierowanych na planowe zabiegi chirurgiczne jest znacznie mniejsze (występują u około 0,6% operowanych pacjentów) niż u tych ze złym stanem zdrowia u których zachodzi konieczność natychmiastowego zabiegu chirurgicznego ratującego życie.

Powikłania mogące wystąpić w trakcie znieczulenia ogólnego lub w okresie wybudzania z niego:

• zatrzymanie akcji serca i oddychania- leki stosowane przy znieczuleniu ogólnym działają depresyjnie na układ krążenia i oddechowy a konie mogą być na nie bardzo wrażliwe. Resuscytacja u tego gatunku jest trudna i mało skuteczna.

• uszkodzenia tkanek- mają miejsce w trakcie indukcji i wybudzania ze znieczulenia; te dotyczące mięśni lub nerwów (mięśniochwat, neuropatia) występują najczęściej u koni o dużej masie mięśniowej z uwagi na zmniejszone ukrwienie, ale także na skutek ucisku wynikającego z ułożenia pacjenta na stole operacyjnym. Jednym z najpoważniejszych w skutkach powikłaniem występującym w tym okresie są złamania kości długich, które w najgorszych przypadkach jest wskazaniem do eutanazji. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia jakichkolwiek urazów w trakcie kładzenia i wybudzania ze znieczulenia ogólnego w klinice są specjalnie zaprojektowane boksy o miękkich ścianach i podłodze. Ponadto pacjent ma założone ochraniacze na kończyny i głowę. Osoba kontrolująca przebieg znieczulenia pozostaje z koniem do momentu, kiedy na podstawie odruchów czaszkowych sądząc, jest on dostatecznie świadomy, aby podjął próbę wstania.

• kolka w okresie okołooperacyjnym- wtórnie do zmniejszonej perystaltyki jelit; wymaga interwencji lekarskiej, ale najczęściej nie stanowi zagrożenia życia;

Zwiększone ryzyko obejmuje pewne grupy zwierząt tj: źrebięta, klacze źrebne i konie powyżej 14 roku życia. Niekorzystnie wpływ ma także przedłużające się znieczulenie oraz w przypadku koni chorych.

Należy pamiętać że KAŻDA injekcja może spowodować reakcję organizmu na zastosowany lek. Może wystąpić w formie miejscowych zmian w postaci ropni lub uogólnionej pokrzywki. Istnieje również ryzyko wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego stanowiącego zagrożenie życia pacjenta.

+

Zabiegi chirurgiczne

W klinice przeprowadzane są tylko planowe zabiegi chirurgiczne dotyczące układu kostnego jak i tkanek miękkich. Pacjenci z objawami kolkowymi kwalifikującymi do zabiegu chirurgicznego odsyłani są do kliniki specjalizującej się w tego typu operacjach.


Osoba do kontaktu:

dr n. wet. Maciej Przewoźny tel. +48 600 855 362

lek. wet. Miłosz Grabski tel. + 48 506 589 702

+

Laboratorium

Dzięki wyposażeniu naszego laboratorium możemy na bieżąco monitorować stan zdrowia pacjentów na podstawie analizy biochemicznej i morfologii krwi. Ponadto istnieje możliwość wykonania szybkiej diagnostyki cytologicznej oraz testów alergicznych z krwi w przypadku schorzeń układu oddechowego.

W zakresie bardziej specjalistycznych badań współpracujemy z laboratoriami z terenu Polski i zagranicy.


Osoba do kontaktu:

lek.wet. Marta Zmiertka tel. +48 604 343 802

+

Endoskopia dróg oddechowych

Badanie endoskopowe układu oddechowego pozwala zobrazować stany patologiczne w obrębie przewodów nosowych, worków powietrznych, gardła, krtani, tchawicy oraz oskrzeli. Dodatkowo istnieje możliwość pobrania materiału do dalszych badań laboratoryjnych czy histopatologicznych w przypadku zmian rozrostowych.


Osoba do kontaktu:

lek.wet. Marta Zmiertka tel. +48 604 343 802

+

Okulistyka

Zajmujemy się diagnostyką najczęściej występujących schorzeń okulistycznych u koni. Wykorzystywany do tego specjalistyczny sprzęt umożliwia nam zobrazowanie detali, które mają znaczenie w monitorowaniu skuteczności podjętego leczenia.+

Gastroskopia

Zmiany o charakterze owrzodzeń błony śluzowej przedniego odcinka przewodu pokarmowego są powszechnie spotykanym problemem zdrowotnym u koni, bez względu na wiek czy sposób użytkowania, a diagnoza możliwa jedynie na podstawie badania gastroskopowego. Badanie to zalecamy pacjentom z nawracającymi kolkami, biegunkami, o słabej kondycji fizycznej oraz tych koni które nie uzyskują spodziewanych wyników w sporcie.


Osoba do kontaktu:

lek.wet. Marta Zmiertka tel. +48 604 343 802


Czytaj wiecej...
+

Czytaj wiecej...

Pacjent przed badaniem gastroskopowym powinien nic nie jeść minimum 12 godzin przed zabiegiem, a na ostatnie 4 powinien mieć ograniczony także dostęp do wody. Aby osiągnąć taki efekt koń pozostawiony jest na noc w boksie z trocinami i rezygnujemy z wieczornego odpasu. W przypadku gdy nie jest to możliwe w warunkach domowych pacjent taki powinien przyjechać do kliniki dnia poprzedzającego badanie.

Po uspokojeniu konia zakładana jest sonda nosowo-żołądkowa i płukany jest żołądek z resztek pokarmu. Po usunięciu pozostałości tą samą drogą wprowadzana jest kamera która umożliwia podgląd stanu błony śluzowej przełyku, żołądka i dwunastnicy. W przypadku obecności zmian rozrostowych możliwym jest pobranie materiału do badań histopatologicznych.

Z uwagi na wykorzystanie przenośnego sprzętu badanie to może także zostać wykonane w warunkach terenowych.

+

Stomatologia


Opieka stomatologiczna obok wizyt kowali, szczepień i odrobaczeń jest nieodzownym elementem profilaktyki zdrowotnej u koni i wynika z uwarunkowań anatomicznych.


Osoba do kontaktu:

lek.wet. Bartosz Jankowiak tel. +48 784 094 394Czytaj wiecej...
+

Czytaj wiecej...

Poprzez korekcję uzębienia umożliwiamy właściwe rozdrabnianie paszy a przez to prawidłowe procesy trawienne oraz zapewniamy komfort podczas użytkowania jeździeckiego.

Po farmakologicznym uspokojeniu konia przeprowadzane jest pełne badanie jamy ustnej oraz, w razie konieczności, dalsze procedury diagnostyczne takie jak badanie radiologiczne czy endoskopowe górnych dróg oddechowych i/lub systemu zatok.

Zabieg usunięcia zębów policzkowych przeprowadzone są na stojącym koniu w sedacji i znieczuleniu miejscowym.W przypadkach skomplikowanych zęby usuwane są w znieczuleniu ogólnym. Proszę zapoznać się z ryzykiem jakie się z nim wiąże.

Kiedy w konsekwencji problemów z zębami wystąpi zapalenie zatok przynosowych pacjent ten wymaga hospitalizacji połączonej z codziennymi zabiegami płukania zainfekowanych struktur oraz kontrolnymi badaniami endoskopowymi zatok. Badania te wiążą się z koniecznością trepanacji kości głowy- w zależności od wskazań może to być otwór średnicy 2cm lub odsłonięcie większej powierzchni czaszki.

+

Ginekologia

Oferujemy pełen zakres usług związanych z oceną przydatności i przygotowaniem klaczy do sezonu rozrodczego, terapią schorzeń macicy, obsługą rui zakończoną inseminacją nasieniem świeżym lub mrożonym a także wczesnym wykrywaniem i prowadzeniem ciąży. Osoby zainteresowane dalszą współpracą zapraszamy do zapoznania się z ofertą w zakładce "Ogiery" lub bezpośredni kontakt.


Osoba do kontaktu :

lek.wet. Marta Zmiertka tel. +48 604 343 802

+

Choroby wewnętrzne

Zajmujemy się diagnostyką i terapią chorób wewnętrznych koni. Pomocny w tym jest wysokiej klasy sprzęt weterynaryjny taki jak ultrasonograf czy endoskop a także wyposażenie naszego laboratorium.


Osoby do kontaktu:

lek.wet. Marta Zmiertka tel. +48 604 343 802

+

Fizjoterapia

Doceniamy wartość fizjoterapii, dlatego często stosujemy różnego typu zabiegi rehabilitacyjne po to, by wspomóc leczenie główne schorzeń ortopedycznych.

W zależności od typu oraz czasu trwania kontuzji plan rehabilitacji jest ustalany indywidualnie dla każdego pacjenta. Oprócz zabiegów fizjoterapeutycznych konie mają zapewnioną codzienną porcję ruchu- w zależności od wskazań w karuzeli lub na lonży.


Laseroterapia Terapia falą uderzeniową EQultrasound TENS Terapia zimnem Bieżnia wodna
+

Laseroterapia

Terapia przy pomocy LASERA WYSOKOENERGETYCZNEGO leczy tkanki poprzez ich regenerację na poziomie komórkowym. Spójne, monochromatyczne światło laserowe mocno stymuluje procesy gojenia oraz regeneracji większości tkanek biologicznych. Moc wyjściowa jest w przybliżeniu 30-50 razy wyższa w porównaniu z konwencjonalną zimną laseroterapią i charakteryzuje się bardzo dużą głębokością przenikania. Terapia laserem zmniejsza obrzęk i stan zapalny w obrębie tkanek, przyspiesza gojenie ran i uśmierza ból. Wpływa na uelastycznienie i ulepszenie jakości blizny po urazach ścięgien.
+

Terapia falą uderzeniową

Terapia falą uderzeniową jest jednym z najlepszym sposobów leczenia przewlekłych schorzeń ortopedycznych koni, takich jak urazy przyczepu górnego mięśnia międzykostnego czy zapaleń ścięgien. Poza przyspieszeniem procesów gojenia i poprawą jakości nowo powstałej tkanki osiągamy efekt przeciwbólowy. Zabiegi wykonuje się 3-4 krotnie w odstępach 10-14 dni. Generator fali uderzeniowej jest maszyną przenośną, także istnieje możliwość przeprowadzenia terapii w warunkach stajennych. Wielką zaletą tej metody jest trwałość rezultatów, brak efektów ubocznych oraz możliwość jej stosowania w kombinacji z tradycyjnymi metodami leczenia.
+

EQultrasound

Jest to terapia wykorzystująca ultradźwięki niskiej częstotliwości. Jej zaletą jest głębokość działania, całkowita bezbolesność oraz możliwość wykonania zabiegu w stanach ostrych. Dzięki wykorzystaniu trzech rodzajów sond, mamy możliwość działania na wielu płaszczyznach. Efekt ciepła głębokiego i wibracji wykorzystywany jest w rehabilitacji kontuzji mięśniowych zaś działanie akustyczne sprzyja regeneracji zarówno tkanek miękkich jak i tkanki kostnej. Należy pamiętać, że EQultrasound może być stosowane jako substytut fali uderzeniowej lub jako urządzenie wspomagające tą terapie. Znajduje on zastosowanie podczas leczenia uszkodzeń ścięgien, stanów zapalnych kości i stawów oraz „wygładzaniu” zwapnień.
+

TENS

Powierzchowna stymulacja elektryczna nerwów jest wykorzystywana głównie celem zahamowania odczuwania bólu w jednostce chorobowej Head Shaking

+

Terapia zimnem

W przypadku schorzeń ortopedycznych bezpośrednio po ich powstaniu jednym z najistotniejszych elementów terapii jest terapia zimnem. Posiadamy w naszej ofercie Ice Horse Cooling Machine firmy Zamar. Ponadto od listopada 2017 badamy skuteczność komory z ciekłym azotem, która daje nam możliwości schłodzenia w jednym czasie większych partii ciała pacjenta.

+

Bieżnia wodna

Dysponujemy bieżnią o regulowanej prędkości, która po wprowadzeniu konia zostaje napełniona wodą do pożądanego poziomu.Terapia ta może być wykorzystywana w celu rehabilitacji konia po zabiegu ortopedycznym, uszkodzeniu ścięgna, wdrażaniu konia w trening jak również jako metoda wspomagająca trening. Jest szczególnie zalecana u koni, które odczuwają ból i dyskomfort w okolicy kręgosłupa. Hydroterapia wspomaga rozbudowę ogólnej muskulatury a szczególnie okolic pleców i szyi, przynosi ulgę mięśniom i stawom po treningach oraz poprawia ich ukrwienie i regenerację.
+

Praca w terenie

Posiadamy trzy w pełni wyposażone ambulanse, które umożliwiają nam pomoc pacjentom poza kliniką.


Osoby do kontaktu:

lek.wet. Marta Zmiertka tel. +48 604 343 802

lek.wet. Bartosz Jankowiak tel. +48 784 094 394

Personel

Poniżej prezentujemy Personel naszej Kliniki dla Koni
+

dr n. wet. Maciej Przewoźny


Po ukończeniu w 2001 roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu wyjechał do pracy w Tierklinik Luesche Drs Koene, Swagemakers, Schwenzer, Wegert w Niemczech. W tym czasie, w 2004 roku, obronił prace doktorską „Wykorzystanie niektórych białek ostrej fazy w monitorowaniu pooperacyjnym u koni” prowadząc badania u koni po zabiegach artroskopii stawów. Będąc w Niemczech ukończył też staż specjalizacyjny w celu uzyskania tytułu Fachtierarzt fur Pferde. W 2005 roku wrócił do Polski i założył Equi Vet Serwis.

Wielokrotnie był lekarzem reprezentacji narodowej w skokach na Mistrzostwach Europy Juniorów i Młodych Jeźdźców w Schaffhausen 2005, Atenach 2006, Avenches 2007, Praga 2008 oraz na Mistrzostwach Świata w Aachen 2006, Mistrzostwa Europy Seniorów w Skokach Mannheim 2007. Specjalizuje się w ortopedii i medycynie sportowej. W latach 2007- 2008 wraz z dr Kaśką Pacyńska (aktualnie Marchewczyk) ukończył specjalizację z chiropraktyki weterynaryjnej prowadzoną przez specjalistów amerykańskich i niemieckich - IAVC / IVCA (pierwsze osoby z taką specjalizacją w Polsce). W czasie ostatnich lat odbył liczne staże i szkolenia, głównie zagraniczne: 2007 Prof. J.-M.Denoix: "Lameness in horses – clinical cases", Brno, Czechy; 2006 "Management of muscle, tendon, joint and bone diseases", CESMAS,Cambridge, Anglia; 2004 “SBS North Germany Reproduction Workshop”, Luesche; Niemcy; 2003 Ultraschall-Intensivseminar, Bewegungsapparat und Abdomen“, Lipsk; Niemcy; 2003 „Tierarztliche Betreuung von Pferdesportveranstaltungen“, Verden, Niemcy; 2002 „Ultraschall-Intensivseminar; Kardiologie und Orthopadie beim Pferd“, Hochmoor, Niemcy; 2001 BPT –Kongress, Seminar Echokardiographie/Panorama Ulltraschall“, Hannover, Niemcy.

W wolnych chwilach wraz z rodziną chętnie spędza czas na podróżach.

Tel.: +48 600 855 362


+

lek. wet. Joanna Przewoźna


Tel.: +48 664 173 505

e-mail: j.przewozna@klinika-konie.com.pl

+

lek. wet. Bartosz Jankowiak


Bartek pochodzi ze Środy Wielkopolskiej. Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie w 2011 roku. Podczas studiów co roku odbywał praktyki wakacyjne w klinice dla koni Equi Vet Serwis, a po ukończeniu studiów odbył 9-miesięczny staż. Od 2012 roku rozpoczął pracę w naszej klinice.

W kwietniu 2013 Bartosz ukończył specjalistyczne szkolenie z chiropraktyki weterynaryjnej w International Academy of Veterinary Chiropractic (IAVC) w Niemczech. Po ukończeniu kursu zdał również międzynarodowy egzamin organizowany przez International Veterinary Chiropractic Association (IVCA) z siedzibą w Austrii i jednocześnie stał się członkiem tego stowarzyszenia.

W naszej klinice zajmuje się przede wszystkim chiropraktyką, stomatologią oraz ortopedią.

W wolnych chwilach interesuje się hodowlą koni sportowych, jeździectwem oraz sportem.

Tel.: +48 784 094 394

e-mail: b.jankowiak@klinika-konie.com.pl


+

lek wet. Marta Zmiertka


Marta dyplom lekarza weterynarii uzyskała na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w 2014 roku. Po ukończeniu stażu w EVS w kwietniu 2015 roku, rozpoczęła pracę w naszym zespole. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w kraju i za granicą:
  • Donnington Grove Surgery, Equine Departament, Anglia

  • Veterinarni klinika Hermanuv Mestec, Czechy

  • Fachtierärztliche Praxis für Pferde Dr. Volker Niderachel, Florian Hormann, Niemcy

  • Szpital dla Koni XL-Vet

  • Equi Vet Serwis dr Maciej Przewoźny

oraz uczestnicząć w licznych konferencjach i kursach.

Oprócz pracy w terenie i opieką nad pacjentami stacjonarnymi, w naszej klinice Marta zajmuje się anestezjologią. Jest weterynaryjne zainteresowania to ortopedia, medycyna sportowa i anestezjologia. Jest lekarzem PZJ oraz lekarzem leczącym FEI.

Tel.: +48 604 343 802

e-mail: m.zmiertka@klinika-konie.com.pl

+

lek. wet. Miłosz Grabski


Miłosz Grabski jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Edynburgu. Po zakończeniu studiów odbył roczny staż kliniczny w Rood&Riddle Equine Hospital w Stanach Zjednoczonych, a następnie w Dierenkliniek De Bosdreef w Belgii. Po kilku miesiącach pracy w tamtejszej klinice ambulatoryjnej ukończył 3-letnią specjalizację z chirurgii w Szpitalu dla Koni na Uniwersytecie w Bristolu, uwieńczeniem której było otrzymanie statusu członka European College of Veterinary Surgeons oraz tytułu dyplomowanego specjalisty chirurgii. Przez ostatnie 4 lata Dr Miłosz Grabski pracował w szpitalu referencyjnym na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Uppsali, w Szwecji. Jest uczestnikiem wielu sympozjów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz autorem publikacji z zakresu chorób koni.

W wolnych chwilach Miłosz podróżuje z rodziną, a na co dzień spaceruje ze swoimi psami.
Tel.: +48 506 589 702

e-mail: m.grabski@klinika-konie.com.pl

+

Natalia Paprocka

wprowadź treść
+

Krzysztof KujawkaManager


Manager naszej kliniki zajmuje się kompleksowym zarządzaniem całej firmy i czuwa nad prawidłowym jej funkcjonowaniem. Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie zdobył dyplom magistra ekonomii na kierunku marketing i zarządzanie z specjalizacją organizacja i kierownictwo. W roku 2011 uczestniczył w konferencji Equine Business Managments Strategies International, która odbyła się w Anglii gdzie zgłębiał wiedzę z zakresu zarządzania klinikami weterynaryjnymi. Po wypełnieniu obowiązków służbowych w wolnym czasie (choć nie pozostaje go wiele) z pasją oddaje się swoim hobby: siatkówce, fotografii, podróżowaniu, filmowi i książce.


Tel.: +48 505 538 537

e-mail: k.kujawka@klinika-konie.com.pl

+

Iwona DostatniaRecepcja

+

Stanisław Dziwak


Pan Stanisław zajmuje się obsługą stajni – karmieniem, sprzątaniem boksów oraz wszelkiego rodzaju pracami technicznymi. Dzięki jego pracy i uwadze, nasi pacjenci mają zapewniony najwyższy komfort. Wolny czas poświęca zwierzętom w swoim przydomowym gospodarstwie.
+

Mateusz Kański


Mateusz jest absolwentem Technikum Hodowli Koni w Poznaniu. Pracę w Equi Vet Serwis rozpoczął w listopadzie 2014 roku. Wieloletnie doświadczenie w pracy z końmi gwarantuje, iż opieka, jaką Mateusz otacza naszych pacjentów jest na najwyższym poziomie. W 2014 roku zdobył tytuł instruktora jazdy konnej. W wolnym czasie zajmuje się prowadzeniem przydomowej stajni.
+

Aleksander Vyshnergi

+

Thorben Schulzekonsultant rezonansu magnetycznego


Dr Thorben Schulze ukończył studia na Uniwersytecie w Hanowerze w 2002 roku. Jego rozprawa doktorska skupiała się na porównaniu mięśnia międzykostnego kończyn miednicznych u koni w obrazach z rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. W latach 2003-2011 pracował w klinice dla koni Burg Mueggenhausen w Niemczech, gdzie zajmował się diagnostyką obrazową oraz diagnostyką i chirurgią ortopedyczną. Od 2004 roku przeprowadzał badania z użyciem rezonansu Hallmarq na koniach stojącyh.
Od 2006 roku Thorben jest konsultantem z zakresu MRI i CT w kilku klinikach dla koni w Europie, od 2011 roku skupiając się wyłącznie na diagnostyce obrazowej i porzucając pracę kliniczną.
Równolegle dr Schulze pracuje na Uniwersytecie w Berlinie, gdzie prowadzi katedrę diagnostyki obrazowej. Jego badania naukowe i rozprawa habilitacyjna dotyczą wykorzystania MRI i CT u koni.
+

Sarah Puchalskikonsultant II stopnia w zakresie rezonansu magnetycznego i scyntygrafii


Dr Sarah Puchalski ukończyła studia na Uniwersytecie Saskatchewan w Kanadzie w 1999 roku. Po studiach odbyła staż w klinice dla koni przy Uniwersytecie w Pensylwanii (1999-2001) a następnie rezydenturę w centrum diagnostyki obrazowej Uniwersytetu Kalifornii w Davis (2001-2005), otrzymując tytuł specjalisty w 2004 roku. Od 2005 doku dr Puchalski była członkiem kadry naukowej Katedry Chirurgii i Radiologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UC Davis. Pracę dydaktyczną porzuciła w 2013 roku, aby rozpocząć własną działalność konsultingową z zakresu diagnostyki obrazowej. Z jej usług korzystają liczne kliniki z Ameryki Północnej, Europy, Australii i Afryki. Obecnie stacjonuje w końskiej klinice medycyny sportowej Circle Oaks na Florydzie, a podczas zawodów Winter Equestrian Festival w klinice dla koni Palm Beach na Florydzie. Sarah z zamiłowaniem uprawia skoki przez przeszkody.

Aktualności

Szkolenie: Zintegrowana ortopedia: holistyczne podejście do ruchu koni

Kurs "Zintegrowana ortopedia: holistyczne podejście do ruchu koni" to całodzienne szkolenie dedykowane fizjoterapeutom, podczas którego wystąpią dr Selma Latif i dr n. wet. Maciej Przewoźny.

Dodano 19.08.2019
Innowacja drogą do sukcesu
Innowacja drogą do sukcesu

W tym roku Klinika Equi Vet Serwis dr Macieja Przewoźnego świętuje wyjątkowy jubileusz. 10 lat temu w Buku, pod Poznaniem powstała klinika dla koni. Jest to okazja do podsumowań i prezentacji planów na kolejne lata. Rozmawiamy z właścicielami kliniki lek. wet. Joanną Przewoźną i dr n. wet. Maciejem Przewoźnym, o tym jak wspominają ten okres.

2-dniowy kurs: USG brzucha, klatki piersiowej i tkanek miękkich

Zapraszamy na organizowany przez VetPD – Veterinary Professional Development, dwudniowy kurs dla lekarzy weterynarii, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie ultrasonografii brzucha, klatki piersiowej i tkanek miękkich. Szkolenie odbędzie się w dniach 18-19 października 2019 r., w Klinice dla koni Equi Vet Serwis.

Dodano 19.04.2019
Wielkanoc 2019
Dodano 21.12.2018
Życzenia Świąteczne
Życzenia Świąteczne

Spokojnych, Radosnych i Szczęśliwych Świąt Bożonarodzeniowych oraz Szczęśliwego Nowego 2019 Roku życzy EQUI VET SERWIS

Dodano 24.12.2017
Życzenia
Dodano 12.12.2017
Szkolenie z Hansem Castelijns
Szkolenie z Hansem Castelijns

W dniach 7-9 grudzień 2017 odbyło się szkolenie z Hansem Castelijns - światowej sławy kowalem i lekarzem weterynarii. Licznie przybyłym uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie!

Nowa strona internetowa EQUI VET SERWIS

Z dumą prezentujemy owoc naszej kilkumiesięcznej pracy - nową stronę internetową Kliniki dla Koni - EQUI VET SERWIS

Program listopadowego szkolenia VetPD

Poniżej szczegółowy program szkolenia "Jak wykonać dobre zdjęcia rentgenowskie i zinterpretować je u koni kulawych i wolnych od kulawizny" – Dwudniowy kurs praktyczny 24-25 listopada 2017.